Petsa ng pagdating ng usa

Unang tumuntong sa kapuluan ng Pilipinas ang mga sundalo ng Estados Unidos noong 1898, subalit ang unang hakbang sa kanilang pamumuno sa Pilipinas ay nagsimula noong 1899, nang itinalaga ng Pangulo ng Estados Unidos na si William Mc Kinley ang Unang Komisyon na pang-Pilipinas o Komisyon ni Schurman (First Philippine Commission o Schurman Commission) noong 20 Enero 1899, na nasundan ng iba pang mga Komisyon.

Ang Komisyon ni Schurman o Unang Komisyon ng Estados sa Pilipinas ay isang komisyon na binubuo ng limang mga Amerikano at pinamunuan ni Jacob Schurman.

So here are the standard list of DFA Philippines passport application requirements that you will have to provide or produce before you make a move to apply for a Philippine passport.

Please be reminded that this list only applies to DFA new passport applicants as passport renewals cover a different set of requirements as well as other special cases.

Tinataya ng mga historyador na umabot sa 1.5 milyong Pilipino ang namatay sa digmaang ito.

Sa Luzon lamang ay umabot ng 600,000 ang patay na Pilipino, ayon sa konserbatibong pagtaya ng peryodikong .

Larawan mula sa eroplanong Hapones ng Battleship Row sa pagsisimula ng pag-atake.

The explosion in the center is a torpedo strike on the USS Oklahoma.

These are NEW PASSPORTS, PASSPORT RENEWAL and LOST PASSPORT.

My passport is expiring on March 31, 2011 and I need to renew my passport for a potential business or work-related trip for the next few weeks.

Yesterday (March 26, 2011) I set an appointment for my passport renewal and to my dismay, the appointment system schedule is very much off my expectation.

Matagal nang pinagtakpan ng mga Amerikano ang malagim na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano, at kakambal nito ang magiting na paglaban ng mga makabayang Pilipino.

Sa halip ay pinapalaganap ang larawan ng mga Amerikano bilang tagapagligtas at nagbigay ng demokrasya at kalayaan sa mga Pilipino.

Leave a Reply